Nytt protokoll från Centralstyrelsen

Nyheter
Avel & uppfödning

Under Centralstyrelsens, CS, senaste möte fattades beslut om nya hälsoprogram på nivå 2, för bland annat mops, fransk- och engelsk bulldogg och alpenländische dachsbracke. I det senaste mötesprotokollet kan du läsa mer om vad CS hade på agendan!

Läs bland annat om:

  • Nya hälsoprogram på nivå 2 för engelsk bulldogg, fransk bulldogg, mops, welsh corgi pembroke, welsh corgi cardigan, alpenländische dachsbracke och prazky krysarik. 
  • Svenska Hoopersklubben avtalsansluts till SKK. 
  • Certifiering av uppfödare ska utredas. 

Läs hela protokollet

Centralstyrelsen 3-2024 (pdf)