Nytt protokoll från Föreningskommittén

Nyheter
Styrelse

Under Föreningskommitténs fjärde möte för året besvarade de bland annat en fråga kring tolkningen av Svenska Kennelklubbens stadgar. De fattade också beslut kring verksamheten med föreningskonsulenter. I det senaste mötesprotokollet kan du läsa mer.

Läs bland annat om:

  • Kommittén har mottagit frågor kring tolkningen av § 3, stycke 3, i SKKs stadgar och kommit med ett uttalande.
  • Kommittén beslutar att verksamheten med föreningskonsulenter ska återupptas då behovet bedöms vara stort.

Läs hela protokollet

Föreningskommittén 4-2024 (pdf)