Nytt protokoll från Utbildningskommittén

Nyheter
Styrelse

På Utbildningskommitténs tredje möte för året avhandlades bland annat Studiefrämjandets aktiviteter under Hundens vecka 9–15 september. Läs mer om vilka ärenden som togs upp i mötesprotokollet!

Läs bland annat om:

  • De första ledarna för projektet RUNDAN nu är klara med sin utbildning.
  • Utbildningskommitténs arbetsgrupp "Engagera ideella" ska hålla en digital föreläsning den 29 augusti.

Läs hela protokollet

Utbildningskommittén, 3-2024 (pdf)