Mallar och andra dokument

Här hittar du bland annat mallar och exempel som kan användas vid upprättande av registerförteckning och personuppgiftsbiträdesavtal och för information om GDPR i trycksaker och på webbplatser.

Kom ihåg att läsa igenom vägledningen för registerförteckningen innan du börjar arbetet med att skapa registerförteckningar.

För att det ska vara så enkelt som möjligt att använda mallarna kan du ladda ned den i Wordformat. Vill du bara läsa igenom mallen finns den även som pdf.

Anmäl personuppgiftsincident på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Här kan du läsa mer: SKKs behandling av personuppgifter