BSI Rapport

Rapport (på engelska) – observationer av riskområden hos raser listade i BSI. Ifylles av domare.