Honnörsdomare

För att kunna erbjuda Svenska Kennelklubbens, SKKs, trotjänare bland utställningsdomarna en förtjänt avslutning på karriären, som ofta varit lång och mycket betydelsefull, har SKK infört utmärkelsen honnörsdomare.

SKK anser att det är värdefullt att kunna anlita erfarna domare och ta del av deras kunskaper även om de uppnått hög ålder så länge de är villiga att ställa upp och kan åta sig domaruppdrag. Emellertid är det ett faktum att med tilltagande ålder påverkas den fysiska och psykiska uthålligheten och att det är ytterst varierande från individ till individ när detta inträffar.

Utmärkelsen honnörsdomare infördes för att erfarna exteriördomare fortfarande ska kunna delta i vissa delar av verksamheten även om de väljer att inte längre vara aktiva som domare på utställningar.