Specialklubbars yttranden vid utökning av rasregister för exteriördomare

När en exteriördomare vill vidareutbilda sig på nya raser – utöka sitt rasregister – ska domaren skicka formell en förfrågan med presentation av sig själv till den specialklubb eller avtalsanslutna klubb som har rasansvaret för aktuell ras.

Domaren börjar med att själv inhämta nödvändiga förkunskaper om rasen som hen är intresserad av. Med fördel kan ras- och/eller specialklubb kontaktas för att få information om olika rasarrangemang (till exempel "rasspecialer" eller domarkonferenser) samt om det är något klubben tycker är särskilt positivt att delta vid.

När domaren känner sig redo skickas den formella förfrågan till specialklubben som har rasansvaret för aktuell ras, alternativt i förekommande fall till den avtalsanslutna klubben. Förfrågan görs med hjälp av en blankett och klubben ska yttra sig inom tre månader.