Bestyrelserapport – för special-, ras- och lokalklubb

Blankett för att fylla i bestyrelserapport vid special- ras- och lokalklubbsutställningar. Obligatorisk från och med den 1 januari 2014.