Bestyrelserapport – för länsklubb

Blankett för att fylla i bestyrelserapport vid länsklubbsutställningar. Obligatorisk för länsklubbar från och med den 1 januari 2013.