Funktionärsavtal för bestyrelse och kommissarie

Blankett som ska användas i samband med att läns- och specialklubbar anlitar funktionärer för bestyrelse- och kommissarieuppdrag på utställning. Även ras- och lokalklubbar kan använda sig av avtalet.