Hämta fakta från Avelsdata

SKK Avelsdata är en kostnadsfri tjänst som redovisar uppgifter för hundraser på såväl individ- som populationsnivå.

Vad kan SKKs Avelsdata hjälpa till med?

SKK Avelsdata är en tjänst för avelsplanering och rasinformation som i första hand är tänkt att användas av uppfödare och avelsfunktionärer inom special- och rasklubbar. Alla uppgifter SKK registrerar överförs varje natt till Avelsdata och samtidigt görs nya beräkningar av all statistik.

Fakta om hundraser hjälper till i RAS-arbetet
I ert arbete med RAS, hittar ni användbar information och statistik på Avelsdata, framförallt under menyrubriken "Raser".

Där finns möjlighet att dra ut listor, se inavelstrender och mycket annat nyttigt och spännande. 

Till SKK Avelsdata

Navigera i Avelsdata

 • Hundraser – siffror om population

  Börja att ta fram grundläggande siffror för er hundras, det är ett bra sätt att till exempel komma igång med nulägesanalysen.

  Läs mer
 • Hundraser och mentalitet

  Under menyrubriken "Raser" på SKK Avelsdata, finns även data för mentalitet för respektive hundras; Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH och Mentalbeskrivning hund, MH.

  Läs mer
 • Ta fram listor

  I funktionen Listor kan man enkelt få sammanställning över olika resultat för hundrasen, vilket är användbart i arbetet med RAS.

  Läs mer