Nytt protokoll från Centralstyrelsen

Nyheter
Utställning Prov & tävling

I Centralstyrelsens senaste protokoll kan du bland annat läsa om den nyligen erkända hundrasen markiesje samt regler för European Dog Show och Swedish Winner Show 2026.

  • Ny modell för subventionering av deltagaravgifter på centrala utbildningar och konferenser.
  • Utställningsregler för European Dog Show och Swedish Winner Show 2026.
  • Upphävande av begränsning av antal hundar i ringen gällande fokusraser, gäller från 1 maj.
  • En ny hundras, markiesje, är nationellt erkänd i Sverige på nivå 1 vilket innebär att den registreras i SKKs stambok samt får delta i utställning, prov och tävling inom SKK. Hundar av rasen registreras per automatik med avelsspärr som inte kan hävas förrän rasen även uppfyller krav för att få bedriva avel i Sverige. Utställningskommttén tar beslut om när rasen får utställningsrätt i Sverige.

Läs hela protokollet

Centralstyrelsen, protokoll 2-2024 (pdf)