Helgkurs för avelsfunktionärer

Den andra delen av Svenska Kennelklubbens grundutbildning för avelsfunktionärer är en fysisk träff där vi under en helg fördjupar oss i olika frågor som är viktiga för en avelsfunktionär.

hundvalp
Foto: Karolina Lindqvist

Svenska Kennelklubbens grundutbildning för avelsfunktionärer i ras- och specialklubbar är uppdelad i två moduler: distanskurs i avel och genetik samt en helgkurs.

När både distans- och helgkurs är genomförda tilldelas du diplom för genomgången grundkurs för avelsfunktionärer. Här kan du läsa mer om helgkursens innehåll och hur du anmäler dig:

Nästa utbildning till diplomerad avelsfunktionär är under planering

Målgrupp

Avelsfunktionärer i ras- och specialklubbar.

Om kursinnehållet

Under helgen följer vi upp distanskursen och fördjupar oss i olika frågor som är viktiga för er som avelsfunktionärer. Exempel på frågeställningar som behandlas är:

Vem får bestämma vad i en ras- eller specialklubb? Vilken är din roll som avelsfunktionär? I vilka frågor kan man vända sig till vilken av SKKs olika kommittéer? Hur arbetar vi inom SKK med exteriör och sundhet? Hur kan man som avelsfunktionär dra nytta av Agria Breed Profile? Hur ska man som rasklubb förhålla sig till all information om index och olika DNA-tester? Konsten att prioritera och utmaningen att bedriva ett både framgångsrikt och hållbart avelsarbete inom en hundras. Hur kan man lägga upp arbetsprocessen med rasspecifika avelsstrategier? Konsten att skapa ett tydligt, lättförståeligt och aptitligt RAS, som uppfödare och hanhundsägare vill följa!

Det är ett späckat föreläsningsschema men viss tid finns för diskussioner, grupparbeten och erfarenhetsutbyte klubbar emellan!

Deltagarantal

Vi har plats för 30 deltagare. Om antalet anmälda överstiger 30 prioriteras de som deltagit på distanskursen och högst två deltagare från varje klubb.

Kontaktperson Svenska Kennelklubben

Avelskommitténs sekreterare Linda Widebeck

E-post: ak@skk.se

 

Relaterade sidor

 • Avelsfunktionär

  Som avelsfunktionär ska du underlätta för klubben eller uppfödaren att fatta välgrundade beslut i avelsfrågor. Du har tillsammans med styrelsen ansvar för att klubben fortlöpande arbetar med de olika delarna i de rasspecifika avelsstrategierna RAS, hälsa, mentalitet/funktion, exteriör och rasens ”avelsstruktur”.

  teaserlänk
 • Utbildning för avelsfunktionärer

  Svenska Kennelklubben anordnar centrala utbildningar för avelsråd i form av konferenser med mera.

  Läs mer
 • Diplomerad avelsfunktionär

  Svenska Kennelklubbens grundutbildning för avelsfunktionärer i ras- och specialklubbar är uppdelad i två delar. Den första delen är distanskursen i hundavel och genetik som sedan följs upp med en helgkurs där vi fördjupar oss i olika frågor som är viktiga för en avelsfunktionär.

  Läs mer
 • Hundavel & genetik – distanskurs

  Vill du lära dig ännu mer om hundavel och genetik? Då erbjuder Svenska Kennelklubben en fördjupningskurs i hundavel och genetik som du kan anmäla dig till. Det är en handledarledd utbildning med kursstart två gånger per år.

  Läs mer