Nytt om avtal för uppfödare

Nyheter
Uppfödning Om SKK

Överlåtelseavtalen som SKKs uppfödare använder, är nu reviderade. Bland annat är det tydligare att avelsrätten inte kan överlåtas och att ett köp inte behöver genomföras för hund med allvarlig medicinsk anmärkning. Det är viktigt att dessa nya avtal används, då de stärker uppfödarens rättigheter.

Hund med avtal
Foto: Lotta Bengtsson

Att skriva avtal – ska det verkligen vara nödvändigt när jag säljer eller överlåter en hund? Svaret på den frågan är ett tveklöst ja. Du har som uppfödare i Svenska Kennelklubben, SKK, skyldighet att alltid teckna SKK-avtal när du överlåter en hund. Och det finns särskilda avtal anpassade för olika ändamål. Avtal är bra för alla!

Dessa avtal är reviderade:

  • köpeavtal för hund
  • köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt
  • fodervärdsavtal för hund

Detta är nytt!

Köpeavtalet

Ny tydligare rubrik för punkt 3 Leverans/fullgörelse samt ny text om att hund med allvarlig veterinärmedicinsk anmärkning inte behöver levereras/säljas av säljaren. Dessutom har ruta med alternativ Hävning lagts till längst ner på sidan 2.

Köpeavtal med bibehållen avelsrätt

Förtydligande att avelsrättigheterna inte kan överlåtas genom försäljning, gåva eller testamente vid köp med bibehållen avelsrätt.

Köpeavtal med bibehållen avelsrätt, punkt 7 och fodervärdsavtalet, punkt 2

Här är en ändring gjord under punkten 7 – vederlag i form av valpkull respektive punkt 2 för vad som gäller för hanhund. Där har text lagts till om hur länge man får disponera hanhund i samband med parning, en tidsbegränsning på max 10 dagar.

.. och så lite mindre ändringar

På alla avtal har vi samtidigt gjort mindre redaktionella justeringar i rubriker, texter och punktuppdelningar för att det ska bli tydligare för båda parterna.

Har du funderingar kring avtalen?

Vid frågor om de reviderade avtalen, kontakta SKKs juridiska rådgivning på vår telefontid.  

Juridisk rådgivning för medlemmar

Telefon: 08-795 30 90
E-post: juridik@skk.se

Telefontid: måndag 13–15, onsdag 10–12, fredag 10–12