Situationen i Ukraina – SKKs åtgärder

Nyheter
Om SKK

På ett extrainsatt möte den 3 mars beslutade Centralstyrelsen om ytterligare åtgärder med anledning av situationen i Ukraina. Det berör domare, deltagare och hundar från Ryssland och Belarus. Vi avsätter också 100 000 kr till ukrainska hundägare.

Krigshandlingar har aldrig och kommer aldrig att föra något gott med sig. Svenska Kennelklubben tar starkt avstånd från Rysslands oacceptabla handlingar samt Belarus inblandning och stöd till Ryssland.

Vi känner djup sympati för alla som drabbas av kriget i Ukraina. Det lidande som våra hundvänner, hundar och folket i Ukraina tvingas utstå för sitt lands frihet och demokrati är helt oacceptabelt. Vi vill också uttrycka vår sympati för våra ryska och belarusiska hundvänner, vars politiska ledarskap försätter deras länder och folk i en förnedrande och destruktiv situation.

Hundrelaterade åtgärder mot Ryssland och Belarus

Svenska Kennelklubben kommer inte att sända representanter till några hundevenemang i Ryssland eller Belarus. Inga svenska domare tillåts att döma på utställningar, prov eller tävlingar .

Hundar ägda av personer bosatta i Ryssland eller Belarus tillåts inte delta på utställningar, prov, eller tävlingar som anordnas av någon klubb inom SKK-organisationen. Förbudet gäller även domare som är auktoriserade av Ryska Kennelklubben eller Belarus Kennelklubb.

Från den 15 mars och tillsvidare kommer inte hundar importerade från Ryssland eller Belarus att registreras i SKKs stambok. Detta gäller oavsett när hunden togs in i landet. Kontakta retristreringsavdelningen på SKKs kansli om du har en hund som du behöver registrera, så förklarar de vad som gäller för just dig.

Samtal med svenska myndigheter

Svenska Kennelklubben för dialog med Jordbruksverket avseende eventuella särskilda åtgärder vid införsel av hundar från Ukraina. 

Vi ska skriva till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och framföra att vi anser att husdjur ska kunna vistas i skyddsrum med sin familj.

Donation till hundägare i och från Ukraina

Svenska Kennelklubben har avsatt 100 000 kr till stöd för medlemmar och hundar från Ukrainska Kennelklubben. Hälften går till en fond skapad av den internationella kennelklubbsorganisationen FCI. Den andra hälften går till stöd för ukrainska hundägare som flytt till Sverige.

Aktuell info om SKKs åtgärder

Vi har skapat en särskild plats på webben där vi samlar information om Svenska Kennelklubbens åtgärder. När du surfar in på www.skk.se/ukraina kan du vara trygg med att informationen alltid är aktuell.

Aktuell informaton från Jordbruksverket

Inslag på TV4 där Svenska Kennelklubben medverkar

Namninslamling för att tillåta husdjur i skyddsrummen