Varför sluta registrera ryska hundar?

Nyheter
Om SKK

Beslutet att inte tillåta registrering av importerade hundar från Ryssland och Belarus, från 15 mars och tills vidare, har lett till frågor och funderingar. Här förklarar vi bakgrunden till beslutet och hur du kan göra om du redan köpt en hund från dessa länder.

Svenska Kennelklubben, SKK, tar starkt avstånd från Rysslands oacceptabla handlingar mot Ukraina samt Belarus inblandning och stöd till Ryssland. Därför har vi infört en rad hundrelaterade sanktioner mot dessa länder.

En av sanktionerna handlar om att stoppa inköp av hundar från Ryssland och Belarus. Därför fattade SKKs centralstyrelse beslutet att, från den 15 mars och tills vidare, inte registrera hundar importerade från dessa länder i SKKs stambok.

Hjälp till dig som köpt hund från Ryssland

Vi förstår att det finns hunduppfödare som redan köpt en hund från Ryssland eller Belarus som nu känner oro för att hinna registrera hunden innan sanktionen träder i kraft. Hör av dig till registreringsavdelningen på SKKs kansli så får du hjälp att slutföra processen.