Centrala utbildningar 2019

Här ser du de utbildningar som arrangerades av Svenska Kennelklubben under 2019.

23–24 mars
Brush-up för handledare vid ringsekreterarutbildningar
Plats: Scandic Infra City, Upplands Väsby.

19 oktober
Seminarium för domar- och utställningsansvariga i ras- och specialklubbar
Plats: Scandic Elmia, Jönköping.

20 oktober
Brush-up för CUA
Plats: Scandic Elmia, Jönköping.

9 november
Seminarium för domar- och utställningsansvariga i ras- och specialklubbar
Plats: SKKs kansli i Rotebro.

10 november
Brush-up för CUA
Plats: SKKs kansli i Rotebro.

23 november
Seminarium för domar- och utställningsansvariga i ras- och specialklubbar
Plats: Scandic Plaza, Umeå.

24 november
Brush-up för CUA
Plats: Scandic Plaza, Umeå.