Centrala utbildningar 2021

Här ser du de utbildningar som arrangerades av Svenska Kennelklubben under 2021.

13-14 februari
Helgkurs för avelsfunktionärer
Plats: På distans via Zoom.
Läs mer 

9-11 april – GENOMFÖRS INTE, FRAMFLYTTAD TILL 2022
Kurs i anatomi samt regler och bedömning
Plats: Stockholmstrakten. 
Läs mer

17-18 april
Avelskonferens "Hundavel på 2020-talet"

7-9 maj – GENOMFÖRS INTE, FRAMFLYTTAD TILL 2022
Kurs i anatomi samt regler och bedömning
Plats: Stockholmstrakten.
Läs mer 

12 juni – GENOMFÖRS INTE, FRAMFLYTTAD TILL 2022
Centralprov i anatomi samt regler och bedömning
Plats: Malmö, Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Umeå.
Läs mer

9-10 oktober – GENOMFÖRS INTE, FRAMFLYTTAD TILL 2022
Praktiskt inträdesprov inför preparandkurs för blivande exteriördomare
Plats: Stockholmstrakten.
Läs mer

29-31 oktober
Anatomi- och bedömningskurs riktad till yngre personer
Plats: SKKs kansli, Rotebro (ca 2 mil norr om Stockholm).

27-28 november
Utbildning av handledare vid ringsekreterarutbildningar
Plats: SKKs kansli, Rotebro (ca 2 mil norr om Stockholm).