Centrala utbildningar 2022

Här ser du de utbildningar som arrangerades av Svenska Kennelklubben under 2022.

Preparandkurs för blivande exteriördomare flyttas till 2023. 
Läs mer

8-10 april 2022
Kurs i anatomi samt regler och bedömning
Plats: Stockholmstrakten.
Läs mer

6-8 maj 2022
Kurs i anatomi samt regler och bedömning
Plats: Stockholmstrakten.
Läs mer 

11 juni 2022
Centralprov i anatomi samt regler och bedömning
Plats: Malmö, Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Umeå.
Läs mer

24-25 september 2022
Handledarutbildning SKKs uppfödarutbildning i fysisk studiecirkelform
Plats: SKKs kansli, Rotebro (ca 2 mil norr om Stockholm).
Läs mer

8-9 oktober 2022
Praktiskt inträdesprov inför preparandkurs för blivande exteriördomare
Plats: Stockholmstrakten.
Läs mer

8-9 oktober 2022
Utbildning av certifierad utställningsarrangör, CUA
Plats: Plats: SKKs kansli, Rotebro (ca 2 mil norr om Stockholm)

22-23 oktober 2022
Seminarium för domar- och utställningsansvariga i länsklubbar
Plats: SKKs kansli, Rotebro (ca 2 mil norr om Stockholm).