Centrala utbildningar 2023

Här ser du de utbildningar som arrangerades av Svenska Kennelklubben under 2023.

11-12 februari 2023 – INSTÄLLD
Utbildning av handledare för utbildning av ringsekreterare, RIS-H
Plats: SKKs kansli, Rotebro (ca 2 mil norr om Stockholm).

25-26 mars 2023
Utbildning till Certifierad Utställningsarrangör, CUA
Plats: Norra Älvsborgs Kennelklubbs lokal på Torpavägen 3 i Vänersborg.
Läs mer

18 april 2023, kl 18-20
Brush-up för SKKs centrala distanshandledare

26 april 2023, kl 18.30-21.30
Brush-up för ringsekreterare
Webbinarium via Zoom.
Inbjudan har mejlats till samtliga ringsekreterare, kontakta tavling@skk.se om du som ringsekreterare inte fått inbjudan.

4-9 juni 2023
Preparandkurs för blivande exteriördomare
Plats: Öster Malma, Svenska Jägareförbundets kursgård i Södermanland.

10 september 2023
Seminarium för domar-, och utställningsansvariga i SKKs ras- och specialklubbar
Plats: Scandic Elmia, Jönköping
Logga in, läs mer och anmäl via SKK Klubbshop

14 oktober 2023
Seminarium för domar-, och utställningsansvariga i SKKs ras- och specialklubbar
Plats: SKKs kansli, Rotebro
Logga in, läs mer och anmäl via SKK Klubbshop

18 november 2023
Seminarium för domar-, och utställningsansvariga i SKKs ras- och specialklubbar
Plats: Scandic Plaza, Umeå 
Logga in, läs mer och anmäl via SKK Klubbshop