Föreningskunskap

Vill du lära dig hur det är att arbeta i en klubbstyrelse så är det här kursen för dig. Det är en gratis självstudiekurs som du kan göra själv eller tillsammans med andra.

Svenska Kennelklubben erbjuder en gratis självstudiekurs i föreningskunskap som ger dig inblick i hur det är att vara förtroendevald i SKK-organisationen, vad de olika styrelserollerna innebär, vilka funktioner ett årsmöte har och mycket mer. Kursen går också igenom det, som många upplever, krångliga föreningsspråket. Om du inte redan sitter i en klubbstyrelse så hoppas vi att denna kurs ska inspirera dig till att svara ja nästa gång valberedningen frågar dig.

Kursen är öppen för medlemmar i SKK-organisationen. Du hittar mer information, samt länk till kursen, i Mitt SKK.