De fyra stora rovdjuren

Här kan du ta del av Svenska Kennelklubbens uttalanden avseende frågan om de fyra stora rovdjuren – varg, björn, järv och lo – kontra hund.

Svenska Kennelklubbens uttaladen:

  • Samverkan mellan jakt- och andra bevarandeintressen, näringar, lokalbefolkning och myndigheter är en förutsättning för en lyckad rovdjurspolitik.
  • Specialklubbarna måste kunna genomföra den prov- och träningsverksamhet som utvecklar våra jakthundar.
  • Paragraf 28 i jaktförordningen ska fortsatt innebära att varg jämställs med björn, järv och lo när det gäller den enskildes rätt att skydda sin hund.
  • Ersättning för hund som dödas eller skadas av rovdjur ska följa de principer som SKK utarbetat tillsammans med djurförsäkringsbolagen.
  • I övrigt ställer sig SKK bakom riksdagens beslut om förvaltningen av vargstammen samt hur den bedrivs.