Header
SKK hem

Ciobanesc romanesc carpatin

Ingår i grupp 1 Vall-, boskaps- och herdehundar

Historik

Rumänska herdar använde dessa hundar i Karpaterna för att skydda boskapshjordarna. I århundraden har de avlats endast med tanke på deras användningsområden. Först 1934 skrevs den första rasstandarden som därefter vid ett flertal tillfällen skrivits om.

Användningsområde

Herde- och vakthund.

Hälsa

Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd

Egenskaper / Mentalitet

Att vakta faller sig naturligt för denna herdehund. Den ska vara orädd och ha en instinktiv och ovillkorlig anknytning till sin ”hjord och herde”. Den ska ha ett lugnt och stabilt temperament.

Storlek och utseende

Mankhöjd för hanar är 65-73 cm och tikar 59-67 cm. Den får aldrig verka tung utan ska vara vig och rörlig trots sin storlek. Hanar är större och kraftigare jämfört med tikar. Täckhårens färg är ljust varggrå med svarta toppar. Vita fläckar kan förekomma.

Pälsvård

Pälsen är medellång, sträv, tät och rak medan underullen är tät och mjuk. Den kräver måttlig pälsvård och badas vid behov.

Övrigt

Det är ingen lämplig hund att ha i lägenhet eller i stadsmiljö. Mycket få individer finns i Sverige. Raser som genom sitt ursprungliga användningsområde kan förväntas ha bland annat stark vaktinstinkt och/eller stor misstänksamhet mot främmande personer medför ett särskilt ansvar för såväl uppfödare som hundägare. SKK rekommenderar därför blivande valpköpare/hundägare att noga överväga detta ansvar och inhämta kunskap om föräldradjurens mentala egenskaper t ex genom att träffa dem i deras vardagsmiljö och studera resultat från mentalbeskrivningar.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.