DNA-test för CLAD (canine leukocyte adhesion deficiency)

Raser: irländsk röd setter
Laboratorium: Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Sjukdomen

CLAD är en defekt i kroppens vita blodkroppar som gör individer som drabbas extremt infektionskänsliga. De uppnår därför sällan vuxen/könsmogen ålder. Sjukdomen förekommer hos irländsk röd setter och arvsgången är enkel autosomal recessiv, vilket innebär att den drabbade hunden fått anlag för sjukdomen från båda sina föräldrar.

DNA-test

För irländsk röd setter gällde fram till 2014 krav på DNA-test av föräldradjur, eller hereditärt friande resultat, för registrering av valpkull. Från och med 2014 är kravet borttaget, men resultat registreras fortfarande centralt. Svenska Irländsk Setter Klubben, SISK, rekommenderar fortsättningsvis att utländska och importerade avelsdjur utan känd status testas.

Instruktion för CLAD

Blodprovet tas av veterinär, den särskilda remissen fylls i och undertecknas av såväl djurägare som veterinär. Hundarnas identitet ska säkerställas vid provtagningen. Blodprovet ska genom veterinärens försorg skickas till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som utför testen. Provsvar går från SLU till SKK som centralt registrerar resultatet.