DNA-test för Retinal dystrofi (nattblindhet)

Raser: briard
Godkänt laboratorium: Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Sjukdomen

Hos briard förekommer retinal dystrofi, en medfödd näthinnesjukdom som karakteriseras av nattblindhet och varierande grad av dagblindhet. Arvsgången är enkel autosomal recessiv (men med varierande expressivitet), vilket innebär att den drabbade hunden fått anlag för sjukdomen från båda sina föräldrar.

DNA-test

För retinal dystrofi hos briard finns ett DNA test som registreras av SKK.

Instruktion för retinal dystrofi

Blodprovet tas av veterinär, den särskilda remissen fylls i och undertecknas av såväl djurägare som veterinär. Hundarnas identitet ska säkerställas vid provtagningen. Blodprovet ska genom veterinärens försorg skickas till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som utför testen. Provsvar går från SLU till Svenska Kennelklubben, SKK, som centralt registrerar resultatet.