DNA-test för tidig (juvenil) katarakt

Raser: bostonterrier
Laboratorium: Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Sjukdomen

Hos bostonterrier förekommer en mycket tidig ärftlig katarakt, även kallad juvenil katarakt. Den drabbar båda ögonen och leder nästan alltid till blindhet inom 1–2 år. Arvsgången är recessiv, vilket innebär att den drabbade hunden fått anlag från båda sina föräldrar. Hos bostonterrier förekommer också en annan form av ärftlig katarakt, dock inte lika allvarlig, som visar sig senare i livet.

DNA-test

Forskare vid Animal Health Trust (AHT) i England har identifierat den mutation som orsakar tidig katarakt hos bostonterrier och utvecklat ett DNA-test för denna katarakt. Det är därigenom nu möjligt att med ett blodprov konstatera om hunden har anlag för den tidiga katarakten.

SKK har beslutat om central registrering av DNA-resultat avseende tidig katarakt hos bostonterrier. För att resultatet ska registreras i SKKs veterinärdatabas krävs att SKKs remiss används.

Instruktion för tidig (juvenil) katarakt

Blodprovet tas av veterinär, den särskilda remissen fylls i och undertecknas av såväl hundägare som veterinär. Hundarnas identitet ska säkerställas vid provtagningen. Blodprovet ska genom veterinärens försorg skickas till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Betalning görs i förskott till SLU. Betalningsinformation finns på remissen.

Remissen samt testresultat skickas från Husdjursgenetiska laboratoriet till SKK för registrering. Ett intyg med testresultatet skickas även från laboratoriet till hundägaren.