DNA-test för trombopati

Raser: landseer
Laboratorium: Auburn University, USA samt Laboklin, Tyskland

Sjukdomen

Trombopati är en ärftlig sjukdom som medför ökad blödningsbenägenhet. En forskargrupp vid Auburn University har hittat en mutation i en gen (CalDAG-GEFI) som har en central betydelse i kroppens signalsystem för levring av blodet. Mutationen gör att kroppen inte tillverkar en av de blodfaktorer som normalt aktiveras vid skada och bidrar till att blodplättarna klumpar ihop sig. Den aktuella mutationen har befunnits vara orsaken till trombopati hos landseer.

Arvsgången för sjukdomen är enkel autosomal recessiv, vilket innebär att den drabbade hunden fått anlag för sjukdomen från båda sina föräldrar.

DNA-test

Som ett resultat av studien har ett DNA-test för den mutation som orsakar trombopati hos landseer tagits fram vid Universitet i Auburn. SKKs Avelskommitté har beslutat om att bifalla ansökan från Svenska Landseer Klubben om central registrering av resultatet från detta test (AKs protokoll 2/2011). En förutsättning för att resultat ska kunna registreras är att SKKs DNA-remiss används vid provtagningen.

Instruktion för trombopati

Provet tas av veterinär och SKKs remiss fylls i och undertecknas av såväl hundägare som veterinär. Hundens identitet ska säkerställas vid provtagningen. Laboratoriets remiss (Auburn alternativt Laboklin) ifylls och undertecknas av hundägaren. Provet (blod eller svabb) tillsammans med laboratoriets remiss skall genom veterinärens försorg skickas till laboratoriet. SKKs remiss tillsammans med kopia på provsvaret skickas till SKK som centralt registrerar resultatet.