DNA-test för Von Willebrands sjukdom

Raser: kooikerhondje
Laboratorium: Universitetskliniken, Utrecht samt Laboklin.

AK beslutade 2010 att bifalla ansökan från Svenska Kooikerhondjeklubben (SKooi) om ändring av hälsoprogram avseende von Willebrands sjukdom från nivå 3 till nivå 1 (endast central registrering).

DNA-test

Resultat från DNA-test, som utförts av andra laboratorier efter överenskommelse med universitet i Utrecht, registreras av SKK under förutsättning att intyget innehåller uppgift om hundens ID-nummer, registreringsnummer och namn samt att testet utförts på blod.

Instruktion von Willebrands sjukdom

SKKs DNA-remiss fylls i och undertecknas av såväl veterinär som hundägare. Hundens identitet ska säkerställas vid provtagningen. Laboratorieremissen fylls i och undertecknas av såväl veterinär som djurägare. Blodprovet alternativt svabbprovet skickas tillsammans med laboratorieremissen genom veterinärens försorg till aktuellt laboratorium. Provsvar skickas sedan från laboratoriet till hundägaren.

SKKs remiss behålls av hundägaren och skickas, tillsammans med kopia på provsvaret/certifikatet, från laboratoriet till SKK som centralt registrerar resultatet.