Intervertebral Disc Disease

Central bedömning och registrering av hundens ryggstatus avseende Intervertebral Disc Disease, IVDD, syftar till att minska andelen hundar som får ryggproblem på grund av IVDD. Ryggröntgen avseende IVDD görs i dagsläget endast för tax.

Intervertebral Disc Disease, IVDD, är en till stor del ärftligt betingad sjukdom som förekommer framförallt hos tax men även hos andra kortbenta (kondrodystrofa) raser. 

Varför görs ryggröntgen?

Screening för IVDD baseras på sambandet mellan antalet förkalkningar av ryggens diskar, det så kallade K-talet, och en ökad risk för IVDD och diskbråck. Genom att röntga ryggen och räkna antalet förkalkade diskar kan man få en uppfattning om graden av IVDD, det vill säga graden av degeneration i diskarna, hos den enskilda individen.

Vilka kan ryggröntgas?

I dagsläget genomförs officiell ryggröntgen endast för tax. Hunden ska vid röntgentillfället vara över 2 och under 4 år gammal och ID-märkt. I praktiken innebär detta att hunden kan röntgas tidigast på 2-årsdagen och som senast dagen före sin 4-årsdag. Hundar under 2 år eller över 4 år kommer inte att avläsas.

Det är möjligt att köpa remiss för röntgenavläsning för hund under 2 års ålder. Remissen är giltig i 12 månader. Själva röntgenundersökningen måste dock genomföras när hunden fyllt 2 år. 

Gör så här!

Innan du bokar en tid hos veterinären för röntgenundersökning av din hunds rygg måste du beställa en avläsning av röntgenbilderna hos SKK.

Hur tolkas resultatet?

Graderingen av IVDD baseras på antalet förkalkade diskar i ryggen, det så kallade K-talet. Resultatet från ryggröntgen anges enligt kategorierna nedan:

IVDD K0 - normal - Hunden har inga förkalkade diskar (K0)

IVDD K1-K2 - lindrig - Hunden har 1-2 helt eller delvis förkalkade diskar

IVDD K3-K4 - måttlig - Hunden har 3-4 helt eller delvis förkalkade diskar

IVDD K5-K26 - kraftig - Hunden har 5 eller fler helt eller delvis förkalkade diskar

Utöver screening och gradering baserat på röntgenundersökning av ryggen finns även möjlighet att i SKKs databas registrera av veterinär fastställda kliniska fall av diskbråck hos tax. Kliniska fall av IVDD/diskbråck kan registreras oavsett hundens ålder. Registreringen baseras på underlag från kliniken och läggs in som:

IVDD - klinisk - Hunden har klinisk IVDD/diskbråck