Köpa rashund eller blandras?

Vad är skillnaden mellan att köpa en hund med registreringsbevis i Svenska Kennelklubben och att köpa en blandras/oregistrerad hund?

Valp leker

Vad betyder orden vi använder när vi pratar hundraser och blandraser? Och vilka fördelar kan det vara för dig att köpa en hund med registringsbevis?

Här kommer en kortfattad beskrivning:

  • Rashund –  registrerad hund i Svenska Kennelklubben
    Hunden har ett registreringsbevis utfärdat av Svenska Kennelklubben (eller i annan erkänd kennelklubb utomlands) med tillhörande stamtavla. Hunden har en dokumenterad bakgrund av just den aktuella hundrasen.
  • Oregistrerad hund
    En hund där föräldradjuren är/kan vara av samma hundras, men hunden är inte registrerad i någon organisation/kennelklubb och har därmed inget registreringsbevis eller stamtavla.
  • Blandras
    En hund med olika hundraser som föräldradjur. Hunden är inte registrerad i någon organisation/kennelklubb och har därmed inget registreringsbevis eller stamtavla.

Fördelar att köpa en hund med registreringsbevis

Det finns många fördelar med att köpa en hund med registreringsbevis – bland annat att du gör ett tryggt köp.

Alla hundraser har sina typiska drag, utseende, styrkor och svagheter. När du köper en hundras har du möjlighet att välja en hundtyp som passar just dig och ditt liv, oavsett om du vill tävla i agility, jaga eller bara ta härliga promenader. Varje hundras har en rasbeskrivning baserad på hundens ändamål.

Hundraser som registrerats i kennelklubbar under lång tid är ofta homogena (lika inom rasen) eftersom de inte korsats med hundar från andra hundraser. Det innebär att du som valpköpare kan förvänta dig att just din valp har de egenskaper som beskrivs som typiska för hundrasen. Sedan finns det förstås alltid individuella skillnader hur homogen hundrasen än är.

En av fördelarna med att köpa en hund som är registrerad i Svenska Kennelklubben är att du vet att aveln har skett inom ett visst regelverk och under kontrollerade former.

Uppfödare hos oss får besök av våra egna utbildade kennelkonsulenter

Konsulenterna hjälper uppfödarna med råd och kontrollerar att hundhållningen är bra samt att regler efterföljs. Upptäcker de allvarliga problem hos uppfödaren som inte rättas till har kennelkonsulenterna skyldighet att anmäla uppfödaren till Svenska Kennelklubbens disciplinnämnd och när det är motiverat även till länsstyrelsens djurskyddsinspektörer.

Undersökningar på hundar som går i avel

Många rasklubbar inom organisationen har infört krav och/eller rekommendationer på att vissa veterinära undersökningar ska vara gjorda på alla hundar som går i avel. I de fall det är krav på att båda föräldradjuren ska ha gjort en viss undersökning  för att deras valpar ska få registreras i SKK så finns alla undersökningsresultat registrerade i vår databas, som är öppen för alla att kostnadsfritt ta del av.

Såväl valpköpare som uppfödare har på så sätt tillgång till mängder av information om såväl de hundar som går i avel som rasen i stort. Det gör det möjligt för uppfödarna att välja ut de hundar de tror har störst chans att ge valpar som är så funktionella, utseendemässigt tilltalande och friska som möjligt. Hälsoprogram, stamtavlor, mentaltester och andra officiella resultat inom SKK finns tillgängliga för alla via våra e-tjänster Hunddata och Avelsdata. Som valpköpare kan du här få mycket värdefull information inför valet av ras och uppfödare.

Våra uppfödare ska också följa konsumentköplagen, vilket inte alltid gäller vid försäljning av andra hundar via olika nätsajter – återigen en trygghet för dig som tänker köpa hund.

När du köper en hund tar du steget in i en härlig gemenskap. Idag har Svenska Kennelklubben nära 300 000 medlemmar och närmare tusen klubbar över hela landet.

Gå en kurs i vardagslydnad, delta på en hundutställning, följ med på läger, träna, tävla och umgås. Missa inte heller chansen att träffa andra som har samma hundras som du, det kan vara en riktig aha-upplevelse! Man kan delta på hundutställningar, tävlingar och prov.

En del av verksamheten riktar sig enbart till registrerade hundar, till exempel utställningar och många av de funktionella proven, till exempel jakt-bruks och vissa dragprov. Om du köper en SKK-registrerad hund kan du delta fullt ut i Svenska Kennelklubbens stora utbud av aktiviteter.

Ta vara på uppfödarens kompetens och engagemang. Som hundägare betyder det mycket att ha någon att vända sig till med vardagsfrågorna – allt från foder till träning, kloklippning eller veterinärbesök.

Svenska Kennelklubbens uppfödare är måna om att hundarna de föder upp ska födas friska och få ett bra liv med sina nya familjer. Ofta har de lång erfarenhet av sin hundras och många slutar aldrig att lära sig mer. Uppfödare med kännedom och erfarenhet av hundrasen är ett stöd för valpköpare. Inom SKK finns många utbildningar för uppfödare och medlemmar vilket bidrar till stor kunskap om hundar och hunduppfödning.