Ansökan svenskt eller nordiskt championat

Ifyllbar blankett för ansökan om svenskt championat och titeln Nordisk champion.

Mejla gärna din ansökan till Svenska Kennelklubbens registreringsavdelning. Om du inte har möjlighet att mejla oss din ansökan postar du den till adressen som framgår på blanketten.

E-post: reg@skk.se

Obs! Championattiteln införs i Svenska Kennelklubbens register först efter att ägaren sänt in ansökningsblanketten.