Utställningschampionat och titlar

När du ställer ut din hund kan den uppnå championat baserat på sina resultat.

Hundar står på led på hundutställning. I täten står en grand danois.
Fotograf Nina Pettersson

Beställ diplom och ansök om championat

Via Mitt SKK kan du beställa diplom att hänga upp på väggen. För att ansöka om championat kan du använda vår E-tjänst eller fylla i den här blanketten och mejla in den till vår registreringsavdelning.

E-post: reg@skk.se

Utställningschampionat

Utdelas till hund registrerad i Svenska Kennelklubben eller erkänd utländsk kennelklubbs register. 

I Svenska Kennelklubbens Utställnings- och championatregler kan du se vilka regler som gäller för att just din ras ska bli utställningschampion. Där kan du även se vilka titlar, championat och beteckningar som registreras av SKK. För att en titel eller ett championat ska registreras måste du ansöka hos oss, registreringen sker inte per automatik även om alla krav och meriter är erhållna. 

Utländsk hund

Vad som gäller för att utländsk hund ska bli utställningschampion finns att läsa under respektive ras i Svenska Kennelklubbens Utställnings- och championatregler

Nordic och internationella utställningstitlar

Här nedan ser du vilka meriter som krävs för Nordic- och internationella utställningstitlar.

Nordic Show Champion, NORDIC Ch – Hunden ska vara nationell utställningschampion i det land där den är registrerad. Tre Nordic Show certifikat från tre olika nordiska länder utdelade av tre olika domare. Minst ett av Nordic Show certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader.

Ansök om titeln NORDIC Ch

Nordic Junior Champion, NORDIC J Ch – Tre Nordic juniorcertifikat från två olika nordiska länder utdelade av tre olika domare. 

Ansök om titeln NORDIC J Ch

Nordic Veteran Champion, NORDIC V Ch – Tre Nordic veterancertifikat från två olika nordiska länder utdelade av tre olika domare.

Ansök om titeln NORDIC V Ch

International Beauty Champion, C.I.B. – Se regler för respektive ras i Svenska Kennelklubbens Utställnings- och championatregler. Endast hund som är registrerad i av FCI godkänd stambok och har en fullständig härstamning i tre led kan erhålla C.I.B.

Ansök om titeln C.I.B.

International Show Champion, C.I.E. – Se regler för respektive ras i Svenska Kennelklubbens Utställnings- och championatregler. Endast hund som är registrerad i av FCI godkänd stambok och har en fullständig härstamning i tre led kan erhålla C.I.E.

Ansök om titeln C.I.E.

International Junior Beauty Champion C.I.B-J – Tre J-CACIB (internationella juniorcertifikat) utdelade i tre olika länder av tre olika domare. Endast hund som är registrerad i av FCI godkänd stambok och har en fullständig härstamning i tre led kan erhålla C.I.B-J. 

Ansök om titeln C.I.B-J

International Veteran Beauty Champion C.I.B-V – Tre V-CACIB (internationella veterancertifikat) utdelade i tre olika länder av tre olika domare. Endast hund som är registrerad i av FCI godkänd stambok och har en fullständig härstamning i tre led kan erhålla C.I.B-V.

Ansök om titeln C.I.B-V