Bruksprov

Bruksprov är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. I ett bruksprov testas hundens färdigheter och lydnad inom någon av grenarna sök, spår, rapport, patrull och skydd.

bruksprov

Vad är bruksprov?

Det finns flera olika varianter av bruksprov och i samtliga ingår ett lydnadsmoment och ett specialmoment. Det finns fem specialmoment; spår, sök, rapport, skydd och patrull. Lydnadsprogrammet är obligatoriskt och ska genomföras av alla ekipage. Det finns fyra olika klasser där lägsta nivån är appellklass och den högsta är elitklass.

Spår

Spårhunden ska följa ett spår där en människa har gått och hitta föremål i spåret som människan tappat. I appellklass ska hunden följa ett spår som är cirka 300 meter långt och som är upp till 50 minuter gammalt.

Sök

Sökhunden ska söka rätt på försvunna/gömda personer. I appellklass ska sökhunden leta rätt på två personer i kuperad terräng som är 100 meter brett och 50 meter långt.

Rapport

Rapporthunden ska klara att springa självständigt en längre sträcka och snabbt spåra och finna sin förare. I appellklass springer hunden sammanlagt en kilometer. 

Skydd: I ”svenskskydd” iscensätter man ett angrepp där hunden ska försvara och skydda sig och sin förare. Hunden ska också visa att den klarar att förfölja, gripa och bevaka en så kallad figurant.

Patrull

Patrullhundar ska patrullera en sträcka och där kunna markera gömda personer (figuranter) och hitta personspår och spåra som en spårhund. Avståndet till figuranterna och längd och ålder på spåret blir längre ju högre upp i klasserna man tävlar.

Andra bruksprov

Svenska Brukshundklubben har även andra typer av prov.

  • IGP (internationell prövningsordning) är en kontinental variant av skyddsgrenen i det svenska bruksprovet. I IGP ingår skyddsarbete, spår och lydnad. Det finns olika klasser där klass 3 är den högsta.
  • BSL (Brukshundprov Spår Lydnad) som innefattar spår- och lydnadsdelen från IGP.
  • IFH är rena spårprov.
  • IGP-FH är ett spårprov som alltid arrangeras två dagar i rad.
  • IPO-R (räddningshund) är en form av bruksprov och i Sverige kan man starta i grenarna spår, ytsök och ruinsök. Samtliga grenar är öppna för alla hundar.

För vem?

I de flesta bruksprov får alla hundar delta men bara hundraser som Svenska Brukshundklubben, SBK, har rasansvar för får tävla i de prov som innehåller skyddsmoment. För att få delta i skyddsprov krävs också en särskild licens från SBK.

Vill du veta mer om bruksprov?

SBK är ansvarig för bruksprov. Besök deras webbplats för mer information om träning och tävling samt aktuella regler.

Svenska Brukshundklubben