Dragprov

Dragprov är en tävlingsform där hunden får visa upp sin naturliga styrka och uthållighet genom att under kontrollerade former dra till exempel en vagn eller pulka. Provet kan vara utformat på en rad olika sätt och kräver en god samarbetsförmåga mellan hund och förare.

Vad är dragprov?

På dragprov testas hundarnas dragförmåga. Detta kan ske på en mängd olika sätt, med släde, kärra eller annat. Själva testet kan vara utformat både som rasspecifika prov för polarhundsraser och sennenhundar eller som en allmän draghundssport.

Rasspecifika dragprov

Polarhundsprov – de polara spetsarna har krav på godkända dragprov, meritering, för att få championat. Svenska Polarhundklubben arrangerar meriteringsproven i samband med draghundstävlingar. Dessa prov kan vara i nordisk stil eller slädhundstil.

Arbetsprov för sennenhundar – arrangeras för raser inom Svenska Sennenhundklubben.

Draghundssport

Dragprov Nordisk stil är ett meriteringsprov och arrangeras i samband med draghundstävlingar. Svenska Brukshundklubben ansvarar för regelverket och provverksamheten.

För vem?

Polarhundsprov arrangeras för alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky.

Arbetsprov för sennenhundar arrangeras för appenzeller sennenhund, berner sennenhund, entlebucher sennenhund och grosser schweizer sennenhund.

Svenska brukshundklubbens dragprov nordisk stil arrangeras för alla registrerade hundar.

Vill du veta mer?

Svenska Polarhundklubben, SPHK, är ansvarig för meriteringsreglerna. Besök deras webbplats för mer information och aktuella regler.

Svenska Sennenhundklubben, SShK, är ansvarig för arbetsprov för sennenhundar. Besök deras webbplats för mer information och aktuella regler.

Svenska Brukshundklubben, är ansvarig för dragprov nordisk stil. Besök deras webbplats för mer information och aktuella regler.