Tjänstehund

En tjänstehund är en hund som är tränad och utbildad till att genomföra räddnings- eller patrulluppdrag. Utbildning sker på lokala brukshundklubbar runt om i landet och för att förare och hundar ska få möjlighet att träna och aktivera sig arrangeras även tävlingar för tjänstehundar.

Vad är en tjänstehund?

Svenska Brukshundklubben, SBK, är en frivillig försvarsorganisation och ingår i Sveriges totalförsvar. En viktig del är därför att rekrytera och utbilda personal och hundar till denna verksamhet. Dessa hundar kallas tjänstehundar och det finns två varianter av dem: räddnings- och patrullhundar. Utbildning sker på lokala brukshundklubbar runt om i landet och du kan även tävla med din tjänstehund.

Räddningshund

En räddningshund söker efter människor som försvunnit. Hunden ska kunna ta sig fram och söka efter vuxna och barn i svårframkomlig terräng såsom tät skog eller rasmassor. Med sitt välutvecklade luktsinne kan räddningshunden vara en viktig del i en räddningsaktion vid till exempel jordbävningar utomlands eller vid eftersök av försvunna personer här i Sverige. Hunden tränas till att söka och följa personvittring på långt håll samt att lokalisera och visa var instängda och oåtkomliga människor finns i besvärliga miljöer. Alla hundar kan testas för att utbildas till räddningshund.

Ett godkänt räddningshundsekipage, kan få tjänstgöra vid internationella insatser eller hjälpa Polisen eller Sjöräddningen när det behövs.

Patrullhund

En patrullhund är en privatägd hund som utbildats av sin ägare inom Svenska Brukshundklubbens kursverksamhet. Vid godkänt prov för Tjänstehundcertifikat patrullhund placeras hunden i Försvarsmaktens register och kan därmed bli ”inkallad” att tjänstgöra. Har hunden placerats i Hemvärnet har den sin egen ägare som förare. Blir hunden placerad i Flygvapnet får den arbeta ihop med en närskyddssoldat.

Försvarsmakten använder hunden i huvudsak för patrullering där den genom sina välutvecklade sinnen kan markera och följa spår, hjälpa sin förare att upptäcka personer som rör sig i terrängen, hitta gömd utrustning mm.

Assistanshundar är inte tjänstehundar 

Tjänstehundar och assistanshundar är inte samma sak – en assistanshund är en hund som används som hjälpmedel för en enskild förare. När en assistanshund är i tjänst eller under utbildning har den ett så kallat tjänstetäcke på sig över ryggen och är i sällskap med sin förare. En service- och signalhund är i tjänst under cirka åtta år. På Svenska Brukshundklubbens sajt kan du läsa mer om assistanshundar.

För vem?

För att få utbilda dig till tjänstehundsförare ska du bland annat vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år. Du behöver också kunna röra dig obehindrat i terrängen som uppgiften kräver vilket även gäller för hunden som också behöver klara att orka arbeta i krävande miljöer. Hunden ska bland annat också vara oberörd av skott och höga ljud.

För att förare och hundar ska få möjlighet att träna och aktivera sig arrangeras även tävlingar för tjänstehundar. Det finns officiella bruksprov i patrull och dessutom arrangeras mästerskap på olika nivåer för både räddnings- och patrullhundar. Alla hundar är välkomna att träna och tävla, även de som inte är registrerade i Svenska Kennelklubben. 

Vill du veta mer om tjänstehundar?

Det är möjligt att som privatperson utbilda sin hund till patrullhund eller räddningshund. Utbildning sker på lokala brukshundklubbar runt om i landet. Det bedrivs även tävlingsverksamhet för tjänstehundar. Du kan läsa mer på Svenska Brukshundklubbens webbplats.

Svenska Brukshundklubben