Tävlingsvillkor

Här kan du läsa om de villkor som gäller för deltagande i tävlingar på Svenska Kennelklubbens Facebooksidor.

Delta i tävlingen 

Genom att du laddar upp ett bidrag på någon av våra Facebooksidor godkänner du ditt deltagande i tävlingen samt tävlingsvillkoren. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

De Facebooksidor vi administrerar är:

Upphovsrätt

I de fall vi ber dig ladda upp bilder så får du endast tävla med bilder som du själv har tagit och därmed har upphovsrätt till, eller har fotografens tillåtelse att tävla med. 

Om du vinner

Vinnaren kontaktas via tävlingsinläggets kommentarsfält på Facebook efter tävlingens slut. Om vinnaren inte har svarat på meddelandet inom en vecka förbehåller vi oss rätten att välja en annan vinnare.

Avsändare

Tävlingen anordnas av Svenska Kennelklubben.