Header
SKK hem

Komondor

Ingår i grupp 1 Vall-, boskaps- och herdehundar

Historik

Komondor är en gammal ungersk herdehundsras med asiatiskt ursprung. Dess förfäder kom med all sannolikhet till Karpaterbäckenet med invandrande magyarer som levde som nomader och livnärde sig på boskapsskötsel.

Användningsområde

Rasen är en herdehund med starka vaktinstinkter.

Hälsa

Komondor anses vara en mycket frisk och sund hund med få kända sjukdomsfall. Höftledsdysplasi (HD) förekommer.

Egenskaper / Mentalitet

Komondor är en självständig, stark, envis och intelligent hund. Den har stark vaktinstinkt med stor skärpa och lämpar sig inte för den oerfarne hundägaren.

Storlek och utseende

Komondor är en storvuxen och kraftigt byggd hund med värdig hållning. Mankhöjd för hanar är minst 70 cm och för tikar minst 65 cm. Vikt är för hanar 50–60 kg och för tikar 40–50 kg. Den har en raggig, tjock, filtad, vågig snörpäls som är elfenbensfärgad.

Pälsvård

Pälsen bildar så kallade snören eller band vid 6 månaders ålder. Den unga hunden behöver hjälp med utvecklingen av snörena genom att man delar pälsen i fingertjocka tofsar. Man ska kunna se huden mellan snörena eller banden. En komondor fäller inte sin päls. Hudens fett gör pälsen smutsavvisande men hunden kan behöva badas då och då.

Övrigt

Komondor är en hund med mycket vaktinstinkt. Besök gärna rasklubbens webbplats för mer information

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben.