Annonsera i våra tidningar

Genom att annonsera i Hundsport når du ut brett bland hundägare över hela landet. Väljer du att annonsera i Hundsport Utställning eller Hundsport Jakthund når du en mer avgränsad målgrupp. Sveriges hunduppfödare når du bäst genom att annonsera i Hundsport Special.

Omslagsfoto av tidningen Hundsport

Hundsport och Hundsport Utställning utkommer med 8 nummer per år medan Hundsport Jakthund och Hundsport Special utkommer med 4 nummer per år. För priser, utgivningsplan och övrig information om respektive tidning, se länkarna nedan.

Hundsport
Hundsport Utställning
Hundsport Jakthund
Hundsport Special

Kontakta oss

Jonas Holmqvist
E-post: jonas.holmqvist@rabaldermedia.se
Telefon: 070-062 31 55

För medlemsannonser kontakta:

Hundsport redaktion
E-post: hundsport@skk.se
Telefon: 08-795 30 43

Hundsport: manusstopp och utgivningsdagar för medlemsannonser 2024:

Nr Manusstopp Utgivningsdag
1 6/12 7/2
2 19/1 20/3
3 6/3 30/4
4 8/4 12/6
5 24/5 7/8
6 7/8 2/10
7 9/9 6/11
8 2/10 11/12