Var är SKK år 2030?

Nyheter
Om SKK

Svenska Kennelklubbens centralstyrelse beslutade under hösten 2021 att inleda ett visionsarbete med målet att identifiera en vision om var SKK ska vara år 2030, och därefter utarbeta strategier som kan ta organisationen mot visionen.

Hamiltonstövare
Foto: Lotta Bengtsson

Svenska Kennelklubben, SKK, är en anrik organisation med sina rötter i den svenska folkrörelsetraditionen. Våra medlemsorganisationer samlar idag ungefär 200 000 personer kring det gemensamma intresset för hunden. I vår organisation finns en bred verksamhet, ett starkt engagemang och en vilja att fylla såväl våra hundars som våra egna liv med glädje och mening.

Världen förändras och vi med den

De senaste åren har inneburit förändringar som kommer att påverka vår organisation framöver. Antalet hundägare har ökat markant när människor har möjlighet att vara hemma i större utsträckning. För SKK som organisation har det skett förändringar i både Centralstyrelsen och på kansliet. Vi har även upplevt en period när vi varken har kunnat träffas under normala former eller haft möjlighet att erbjuda verksamhet för våra hundar i den utsträckning vi är vana vid.

I takt med att vår omvärld förändras allt snabbare förändras också synen på hunden, hundägandet och på oss som organisation. Även föremålet för hela vår verksamhet, hunden i allmänhet och rashunden i synnerhet, förändras och utvecklas. Det innebär att vi ständigt får nya möjligheter och ställs inför nya utmaningar.

I vilken riktning ska vi gå?

Det är viktigt att vi har möjlighet att orientera oss i förändringen, förstå den utveckling som sker, och utifrån den kunskapen fatta beslut som leder oss i den riktning vi vill gå.

Men i vilken riktning vill vi gå? Vad behöver vi ta hänsyn till? Och vilka möjligheter har vi att ta oss dit vi vill? De frågorna behöver vi svara på tillsammans. Därför startar SKKs Centralstyrelse nu projektet "SKK 2030", ett visionsarbete som ska ge SKK möjlighet att arbeta strategiskt och långsiktigt i större utsträckning än tidigare. Vi tror att arbetet kommer att leda till en bättre sammanhållning i organisationen, att vi får bättre förståelse för varandras olika roller och att vi alla kan se på SKK i ett vidare perspektiv och med en långsiktigare blick.

Till hösten kommer vi ut till er

Slutet av vintern och våren blir en intensiv period av informationsinsamling, vi kommer fortlöpande att berätta om de lärdomar vi drar i det arbetet. Mot slutet av våren kommer vi bjuda in er att delta i arbetet mer aktivt genom enkäter och andra inspel.

När sommaren går mot sitt slut kommer vi att resa runt i landet för att träffa så många av er som möjligt. Då vill vi diskutera vad det vi har lärt oss kan och bör innebära för SKKs utveckling.

Vi är inte experter på den här typen av arbete, därför kommer vi ta hjälp av dem som är det. Projektet kommer att genomföras i samarbete med flera externa parter, inom kort kommer vi att kunna berätta mer om vilka de är och hur de kommer att hjälpa oss.

Målet är att arbetet med att identifiera vision och strategier ska vara klart till Kennelfullmäktige 2023, och att resultatet av "SKK 2030" därefter ska återspeglas i verksamheten under lång tid.

Vi hoppas att ni ska ta del av och delta i arbetet med nyfikenhet, intresse och ett öppet sinne, det kommer vi att göra!

Har du frågor?

Om du har några frågor om projektet är du givetvis välkommen att höra av dig. Kontakta Fredrik Bruno på fredrik.bruno@skk.se eller 08-795 31 17.

Med vänlig hälsning

Thomas Uneholt, ordförande Svenska Kennelklubben
Eva Lejdbrandt, ledamot Centralstyrelsen