Nytt köpeavtal efter lagändring

Nyheter
Om SKK Köpa Hund

I den nya konsumentköplagen, som gäller från 1 maj, har tre paragrafer som rör försäljning av djur införts. Bland annat kan den omvända bevisbördan avtalas bort vid försäljning av dyrare djur.

Valpkull
Foto: RF Adobe Stock

Den 30 mars röstade riksdagen ja till regeringens förslag om en ny och modernare konsumentköplag. I den nya lagen har särskilda regler för konsumentköp av levande djur införts, vilka påverkar både uppfödare och den som ska köpa hund.

Omvänd bevisbörda kan förhandlas bort

Omvänd bevisbörda innebär att det är säljaren som under de första sex månaderna ska bevisa att inga fel, som senare upptäcks, fanns vid leverans. Efter sex månader är det istället köparen som ska bevisa att felet förelåg redan vid leveransen. I den nya konsumentköplagen kan den omvända bevisbördan avtalas bort vid köp av djur som kostar mer än en tiondel av ett prisbasbelopp. Uppfödare kommer fortfarande vara skyldiga att åtgärda fel som fanns vid leverans och som upptäcks inom 3 år men det blir då upp till köparen att bevisa att felet fanns vid tidpunkten för köpet.

Undersökningsplikt för köparen

En annan viktig ändring i den nya konsumentköplagen är att köparen inte kan hävda fel som borde ha upptäckts vid en undersökning. Eftersom valpar från SKK-uppfödare ska vara veterinärundersökta innan leverans har detta eventuellt inte särskilt stor betydelse vid försäljning av valpar. Gäller det vuxna hundar ställs högre krav på köparen att själv företa nödvändiga undersökningar innan köp.

Ta hänsyn till djurskydd och djurvälfärd

Den tredje paragrafen påverkar inte köpeavtalen men lyfter fram att hänsyn ska tas för att säkerställa ett gott djurskydd och djurvälfärd vid köp av alla levande djur.

Uppdaterade köpeavtal

SKKs köpeavtal har uppdaterats med texter om att valpköparen ska uppmanas att undersöka hunden och att presumtionsregeln, det vill säga omvänd bevisbörda, inte gäller vid detta köp då det överstiger en tiondel av ett prisbasbelopp. Det finns även ett tillägg om att köparen ska hålla varan tillgänglig för säljaren vid avhjälpande och omleverans. De uppdaterade avtalen finns nu att hämta på Köpahund.se

Uppmaning om flytt till köplagen

I samband med att lagen röstades igenom riktade riksdagen en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att köp av dyrare djur inte ska omfattas av konsumentköplagen utan istället regleras av köplagen. När ett nytt förslag kring detta förväntas kunna läggas fram är dock oklart. Erfarenheten visar att det kan ta allt från månader till flera år och regeringen har inte lämnat någon tidsplan.