Stormöte om höftledsavläsning

Nyheter
Om SKK

I Köpenhamn har ett möte för avläsare av röntgenbilder av höftleder äntligen kunnat arrangeras 24–25maj, efter att ha skjutits upp på grund av pandemin.

Över 30 aktiva så kallade HD-avläsare från 15 länder deltog i den länge emotsedda kalibreringen. Avläsarna bedömer höftledernas utseende vid ung ålder för sina repektive FCI-anslutna kennelklubbar. Bedömningarna används bland annat som ett underlag för val av avelsdjur.

Många deltagande avläsare

Nästan dubbelt så många avläsare deltog vid årets möte jämfört med tidigare möten i Helsingfors (1986), Dortmund (1991) och senast också det i Köpenhamn (2006). Från Sverige deltog samtliga tre avläsare. Kerstin Hansson var även företrädare för Nordiska avläsare i den kommitté som förberett mötet.

Kalibrering med ett stort antal individer

Efter noggrann genomgång av uppsatta kriterierna för denna bedömning presenterades ett antal exempel. Denna gång var kalibreringen digital, vilket gjorde det möjligt att kontrollera överensstämmelsen av bedömningen för ett stort antal individer mellan deltagarna och den särskilda kommitté av mycket erfarna avläsare som förberett detta möte.

Likvärdig bedömning mellan länder

Eftersom syftet med mötet var att harmonisera avläsningen mellan länder och avläsare var det mycket positivt att se hur likvärdigt bedömningen utföll i de exempel som visades.

Utifrån mötets underlag och utfall enades deltagarna enhälligt om att till FCIs ledning föreslå ett antal kompletteringar och förtydligande av de formuleringar, som alltsedan mötet i Dortmund 1991 utgjort grundvalen för bedömning av höftledsbilder. Mer information om mötet kommer att publiceras i Hundsport Special.