Behöver ta gemensamt ansvar

Nyheter
Om SKK

Vi behöver en branschöverenskommelse där de olika aktörerna gemensamt tar ansvar för att vi ska ha en väl fungerande akutdjursjukvård. Det var huvudbudskapet när SKKs vd Kees de Jongs deltog i Agrias panelsamtal i Almedalen på temat en fungerande djursjukvård.

kees de jong
Foto: Måns Engelbrektsson

Bristen på veterinärer och djursjukvårdare är känd och har diskuterats länge. Det finns också en samsyn mellan alla aktörer att det behöver utbildas och anställas fler veterinärer och djursjukvårdare, konstaterade Kees de Jong. Det som däremot inte har diskuterats är det stora och akuta problemet med att vi inte har en bra akutdjursjukvård.

– Jag upplever att det inte finns en ordentlig framåtbjudning vad gäller att hitta en lösning här och nu på akutproblemet. På många ställen i landet är det svårt att få hjälp i en akut situation, till exempel när en tik ska valpa och det uppstår problem. Jag hoppas att den utredning som nu pågår ska komma med förslag, till exempel att via Konkurrensverket få hjälp med en branschöverenskommelse där de olika aktörerna samlas kring att ta gemensamt ansvar för en väl fungerande akutdjursjukvård, säger han.

Utredning klar i höst

Den statliga utredningen på temat ”en hållbar och långsiktigt fungerande hälso- och sjukvård för djur” skulle ha redovisats den 3 oktober i år men har fått uppskov till den 7 november, enligt utredaren Märit Bergendahl. En av utredarens uppgifter är att analysera behovet av personal inom djursjukvården.

Även Agrias vd Agnes Fabricius lyfte frågan om den maktlöshet djurägaren känner när man inte kan få hjälp till sitt akut sjuka djur och att många kunder har beskrivit otäcka situationer. Hon berättade även att de som kontaktar Agrias rådgivningslinje är allt från nyblivna djurägare till erfarna bönder med produktionsdjur.

Ansvaret för djursjukvården

Utredaren Märit Bergendahl passade på att lyfta frågan om statens ansvar för djursjukvården. När beslutet fattades motiverades det av statens intresse för en fungerande livsmedelsproduktion. Nu ökar antalet sällskapsdjur medan antalet lantbruksdjur minskar. Här menade dock Kees de Jong att det inte vore ok för staten att backa från ansvaret och att det vore bättre att istället ge statliga Distriktsveterinärerna mer resurser. Hillevi Lindström, som är chef för Distriktsveterinärerna, konstaterade att hon skulle behöva anställa ett femtiotal veterinärer för att kunna upprätthålla beredskapen.

Ett annat område som diskuterades var veterinärernas arbetsmiljö och den hårda stämning som kan uppstå i förhållande till djurägare. Man måste få framföra sina åsikter och komma med tankar och frågor, menade Kees de Jong, men det är inte ok när det går över i personangrepp. Han passade även på att göra lite reklam för en kampanj som kommer till hösten där SKK, Agria och Fredrik Steen samarbetar på temat Ett snällare hundsverige.