Nytt championat för junior & veteran

Nyheter
Om SKK Aktiv med hund

Den 25 juli meddelade FCI att från 1 augusti införs två nya titlar för utställning: internationell juniorchampion, C.I.B-J, och internationell veteranchampion, C.I.B-V.

Utställning Stockholm Hundmässa
Foto: Jenny Jurnelius

Krav för championat

För att kunna ansöka om championattiteln för junior och veteran ska hunden ha erhållit tre förstaplaceringar med excellent och certifikatkvalité i kvalitétspris, i junior- eller veteranklass. Dessa förstaplaceringar ska ha erhållits på internationella utställningar i tre olika länder, dömda av tre olika domare.

Premiär i Eskilstuna

På svenska utställningar kommer din hund att kunna tävla om dessa meriter första gången på Södermanlands Kennelklubbs internationella utställning i Eskilstuna 20-21 augusti.

Informationen från FCI kom med mycket kort varsel och därför är de administrativa rutinerna för hanteringen kring detta, ännu inte helt på plats. Resultatet från utställningen i Eskilstuna kommer därför att hanteras av SKKs tävlingsavdelning i efterhand.

Mer information kommer

SKKs utställningskommitté har möte den 1 september där de svenska reglerna för dessa båda nya championat kommer tas upp för diskussion samt praktisk information till arrangerande klubbar tas fram.

Vi hoppas att alla utställare, funktionärer och arrangörer har förståelse för att det kommer att ta lite tid.