Rhodesian ridgeback först med MI

Nyheter
Om SKK

Mentalindex kan vara ett stöd på vägen för att försöka öka chansen för önskade egenskaper hos en planerad valpkull. Rhodesian ridgeback är först ut att få tillgång till MI via rasklubbens webbplats.

Rhodesian Ridgeback
Foto: RF Adobe Stock

Mentalindex, MI, är ett värde som hjälper till att ge en vägledning om föräldradjurens förutsättningar att nedärva olika mentala egenskaper. Detta värde kan sedan vara till hjälp när man planerar sin avel och väljer avelsdjur. 

Rhodesian ridgeback först ut

Sedan 2018 pågår ett pilotprojekt för införande av MI för ett antal raser baserat på BPH. Först ut är rhodesian ridgeback som sedan augusti 2022 har tillgång till MI via rasklubbens hemsida. Pilotprojektet fortsätter med nova scotia duck tolling retriever och perro de agua español. 

Under hösten 2022 planeras pilotprojektet att utökas med ett samarbete med Svenska Brukshundklubben, SBK, och några av deras rasklubbar, och att då även omfatta framtagandet av MI på Mentalbeskrivning Hund, MH.

Varför Mentalindex?

MI ger ett statistiskt mått, ett uträknat värde, på en hunds förväntade nedärvningsförmåga för ett antal olika egenskaper. Dessa värden kallas avelsvärden och kan jämföras mellan individer för att strategiskt kunna kombinera avelsdjur som har goda förutsättningar att producera avkommor med de mentala egenskaper som eftersträvas.

MI kommer inte att säga allt om de planerade avkommornas mentalitet och personlighet, men kan ge vägledning om vilket utfall man kan förvänta sig för de egenskaper som indexet omfattar. MI kan således användas som ett verktyg både för att förändra en ras egenskaper när så anses nödvändigt och för att säkerställa att dess befintliga egenskaper bevaras när man är nöjd.

Information om MI för rhodesian ridgeback