Digitala årsmöten även under 2023

Nyheter
Om SKK Aktiv med hund

Svenska Kennelklubbens föreningskommitté har den 19 september 2022 beslutat det ska vara tillåtet att genomföra årsmötet digitalt även under hela 2023. Dispens gäller sedan tidigare för hela 2022.