Nytt andningstest införs vid årsskiftet

Nyheter
Om SKK

Snart börjar vi erbjuda ägare av mops, fransk bulldogg och engelsk bulldogg möjlighet att undersöka och gradera hundarnas andningsfunktion med testet Respiratory Function Grading Scheme.

Fransk bulldog
Foto: Maria Morau

Respiratory Function Grading Scheme, RFG-S, är utvecklat vid universitet i Cambridge i samarbete med den brittiska kennelklubben. Det används i Storbritannien sedan 2019. Det har eller håller på att införas i flera länder vilket ger jämförbara resultat. Något som förhoppningsvis kommer att vara av nytta både för forskarna i Cambridge och för hundpopulationerna.

– Vi har jobbat på det här under några år men det tog lite tid att få avtalet klart med engelska kennelklubben och Cambridge. När vi äntligen fick avtalet underskrivet satte vi högsta fart. Det känns otroligt bra att kunna införa detta verktyg i arbetet med att förbättra hälsan för dessa tre fokusraser, säger Svenska Kennelklubbens ordförande Thomas Uneholt.

Forskarna vill kartlägga genetiken

RFG är i dagsläget endast validerat för mops, fransk- och engelsk bulldogg. Det är tre hundraser som kan vara påverkade av Brachycefalic Obstruktion Airway Syndrome, BOAS.

I en separat studie har Cambridgeforskarna även börjat undersöka om det finns andningsproblem hos 13 andra brakycefala hundraser. Den studien omfattar även till exempel Chiari-missbildningar och syringomyeli. För att försöka kartlägga genetiken bakom BOAS samlar forskarna även in DNA-prover via topsning.

Utvecklat av specialist inom smådjurskirurgi

Det är Dr Jane Ladlow, veterinär och specialist inom smådjurskirurgi med fokus på mjukdelar, som utvecklat RFG. Hon opererade själv kortskalliga hundar för att förbättra deras andningsförmåga men var osäker på resultaten. För att ta reda på det började hon studera hundarnas andning. Det tog hennes forskargrupp ungefär tio år att hitta en bra metod för att mäta andningsfunktionen.

Rörelsetest i tre minuter

Hundarnas andning mättes i en genomskinlig kammare där förändringar i lufttrycket från hundens andning mäts och så småningom utvecklades belastningsmetoden som används i RFG-S där hundarna travar i 3 minuter. Resultaten från de 2 metoderna stämmer väl överens och belastningstestet är mer lättanvänt och tillgängligt än metoden med kammaren.

I testet graderas hundarna från 0–3, där 0 innebär att hunden är helt opåverkad medan 3 innebär att hunden är allvarligt andningspåverkad så att det både hörs och syns genom att hunden bukandas. BOAS är en sjukdom som utvecklas över tid och det räcker därför inte med att testa en gång.

Stort intresse från veterinärhåll

De första RFG-testerna kommer att genomföras vid årsskiftet och programmet kommer att rulla ut över hela landet under den första halvan av 2023. Före det ska ett antal veterinärer utbilda sig på metoden.

– Vi har sett ett stort intresse från veterinärhåll för att utbilda sig på RFG, så det ser väldigt lovande ut. Det känns väldigt bra att vi kan hjälpas åt och arbeta tillsammans med veterinärkåren i den här viktiga frågan, säger Kees de Jong, vd för Svenska Kennelklubben.