SKK-hundar får oftare livslånga hem

Nyheter
Om SKK Äga hund Köpa Hund

Hundar registrerade i Svenska Kennelklubben, SKK, trotsar den allmänna trenden med ett ökat antal omplacerade hundar. I stället sjunker antalet ägarbyten för hundar som är registrerade i SKK.

Hundägare
Foto: Ulrika Zetterholm Vestlund

I somras rapporterade medier att antalet omplacerade hundar ökat, vilket sammanfallit med att många gått tillbaka till att jobba från sin arbetsplats. Fram till den sista september hade dock siffran för omplacerade hundar registrerade i  SKK minskat med 8 procent, jämfört med samma period förra året. Tittar man däremot på alla hundar i Sverige har antalet omplaceringar ökat med ungefär 4,5 procent, visar data från Jordbruksverket, JBV. 

– Siffrorna understryker ännu en gång hur viktig en seriös och engagerad uppfödare är. Både för att ge valpen de bästa förutsättningarna från start och för att säkerställa att valpen får en engagerad och långsiktig ny familj, säger Svenska Kennelklubbens vd Kees de Jong.

SKK-uppfödarna mötte efterfrågan

Efterfrågan på hundar exploderade under pandemin men den största ökningen kom under 2020 då efterfrågan vida översteg antalet hundar födda av SKK-anslutna uppfödare. Bland annat ledde det till ökad smuggling av hundar. Tack vare hemarbete kunde många SKK-uppfödare tidigarelägga planerade kullar och bättre matcha efterfrågan under 2021. SKK-registrerade valpar utgör drygt 70 procent av nyregistreringarna i JBV varje år.

– SKKs uppfödare lyckades, med den fördröjning en god avelsplanering innebär, att tillgodose en ökad efterfrågan. Samtidigt som de säkerställde att så många valpar som möjligt hamnade i väl förberedda hem. Det är en bedrift. Faktum är att vi har haft sjunkande omplaceringssiffror både före, under och nu i efterdyningarna av pandemin. Våra uppfödare har alla skäl att vara stolta över sitt arbete, säger Kees de Jong.

Meriterade hundar trots pandemi

Trots att pandemin stängde ned det mesta av klubbverksamheten inom Svenska Kennelklubben, fortsatte SKKs uppfödare och deras valpköpare att försöka meritera sina hundar på de sätt som fanns att tillgå. Under pandemins första år ökade bland annat antalet nya viltspårsprovschampion med drygt 29 procent från året innan.

Beteende- och personlighetsbeskrivning, BPH, hund fick sig också ett rejält uppsving 2021 och antalet beskrivningar steg med drygt 26 procent jämfört med året innan. Ökningen av genomförda BPH ser glädjande nog ut att fortsätta även efter pandemin.

5 825 hundar exteriörbedömdes under 2021, jämfört med 943 under 2020. Exteriörbedömningarna infördes för att ersätta den exteriöra utvärdering i förhållande till hundrasens standard, som annars genomförs på hundutställningar.