Nytt hälsoprogram för andning

Nyheter
Om SKK

I början av år 2023 lanseras ett nytt verktyg för att bedöma hundars andning i Sverige. Metoden Respiratory Function Grading Scheme, RFG-Scheme, införs som hälsoprogram på nivå 1 för engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops.

Fransk bulldog
Foto: Maria Morau

Nu tar Svenska Kennelklubben, i samarbete med ras- och specialklubbar, nästa steg i arbetet för sundare hundar. I början av år 2023 lanseras RFG-Scheme, ett nytt verktyg för att bedöma hundars andning. Det innebär att ägare till engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops får möjlighet att undersöka sina hundars andning. Utbildning av veterinärer sker i slutet av januari och kort därefter kan hundägare boka undersökningen.

Utbildning av veterinärer

I slutet av januari 2023 kommer Dr Jane Ladlow, forskare vid universitetet i Cambridge, till Sverige för att utbilda veterinärer i den internationella undersökningsmetoden Respiratory Function Grading Scheme, RFG-Scheme.

Undersökningen innebär en gradering av hundens andningsfunktion och resulterar i gradering 0–3, där 0 är en helt frisk och symptomfri hund och 3 en hund med grava problem. Även hundens näsborrar graderas på en tre gradig skala från helt öppna till kraftigt knipa näsborrar.

Undersökningar i hela landet

När den första utbildningen av veterinärer är genomförd kommer det att finnas möjlighet att boka tid för undersökning inom RFG-Scheme. Under 2023 utbildas fler veterinärer, med ambitionen att på sikt erbjuda undersökningar i hela landet. 

Svenska Kennelklubben kommer också att arrangera ett antal undersökningstillfällen under det kommande året för att starta upp verksamheten.

Viktigt redskap i aveln

RFG-Scheme är ett viktigt redskap i uppfödarnas strävan att föda upp sunda hundar med bra andningsfunktion. Inledningsvis erbjuds undersökningen för engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops. Forskning pågår dock för att förhoppningsvis ge fler hundraser möjlighet att genomföra undersökningen längre fram.

Avelsrekommendationer och policyuttalande

Svenska Kennelklubbens avelskommitté har tagit fram avelsrekommendationer till hjälp för uppfödare som låter undersöka sina avelsdjur inom ramen för RFG-Scheme. Sedan tidigare finns också ett policyuttalande från Avelskommittén om avel med brakycefala hundar som nu uppdaterats med information om RFG-Scheme.