Tre raser till med 200-analys för BPH

Nyheter
Om SKK

Allt fler hundraser får så kallade 200-analyser för Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH. Nu har även cavalier king charles spaniel, eurasier och miniature american shepherd detta klart.

cavalier king charles spaniel
Foto: Måns Engelbrektsson

Kommittén för hundars mentalitet, KHM, har beslutat om att samtliga hundraser med fler än 200 beskrivna individer ska få en mer utförlig redovisning av resultaten än vad som återfinns på SKK Avelsdata, en så kallad 200-analys. Senast att få detta är cavalier king charles spaniel, eurasier och miniature american shepherd.

Ett viktigt stöd i avelsarbetet

Förhoppningen är att analyserna ska hjälpa uppfödare, ras- och specialklubbar i sitt avelsarbete. Men det är även intressant för andra att ta del av analyserna då de ger en bild av rasens mentalitet i nuläget.