Labrador fortsatt i topp

Nyheter
Om SKK

Labrador retrievern fortsätter att hålla ställningarna som den mest populära hundrasen när Svenska Kennelklubben sammanfattar registreringssiffrorna för 2022. Årets raket är miniature american shepherd, en hundras som godkändes i Sverige så sent som 2017.

Labrador
Foto: Jaromir Chalabala

SKK registrerade 3 314 labrador retriever förra året, en nedgång med drygt 19 procent från 2021. Det sjunkande antalet nya labradorer är i linje med nedgången i SKKs totala registreringssiffra, men just labradoren noterade den största nedgången bland alla hundraser sett till antal individer. Bland de till antal tio största raserna backade alla hundraser utom finsk lapphund. Labradoren gick om den tyska schäferhunden i popularitet 2010 och har legat etta varje år sedan dess.

Återgång till mer normala siffror

Med drygt 52 654 registreringar totalt under 2022 är nivåerna nu nere på ungefär samma nivå som före pandemin. Årets siffra är en minskning med drygt 16 procent jämfört med året innan. Under 2021 registrerades 62 894 nya hundar inom SKK, den högsta siffran på nästan 50 år, när efterfrågan på hundar steg kraftigt i spåren av pandemin och ökat hemarbete. En mättnad i efterfrågan och ett osäkrare ekonomiskt läge bidrar sannolikt till att uppfödarna tvekar att ta ytterligare kullar.

– Den anpassning till omvärldsfaktorerna som vi ser i våra registreringssiffror är väntad och odramatisk. Den kraftiga efterfrågeökningen under pandemin var heller inte helt oproblematisk och en återgång till mer normala siffror minskar förhoppningsvis förekomsten av hundsmuggling och oseriös hundavel, som ofta medför djurlidande säger Kees de Jong, VD för Svenska Kennelklubben.

Liten vallhund klättrar snabbt på listan

Bland hundraserna som ökade stod miniature american shepherd för den största uppgången, med hela 249 nya hundar. Det innebär att rasen även tog sig in på 20-i-topp-listan. Rasen började registreras i SKK så sent som 2017 och har ökat från 101 hundar det första året till 665 registreringar 2022. Miniature american shepherd är i grunden en liten vallhund. Eftersom den är lättlärd, energisk och gärna samarbetar med sin ägare lämpar den sig väl för allehanda aktiviteter och hundsporter.

20-i-topp

 1. Labrador retriever 3 314
 2. Golden retriever 2 027
 3. Tysk schäferhund 1 736
 4. Jämthund 1 519
 5. Cocker spaniel 1 265
 6. Staffordshire bullterrier 1 014
 7. Dansk-svensk gårdshund 968
 8. Bichon havanais 929
 9. Finsk lapphund 859
 10. Flatcoated retriever 854
 11. Border collie 845
 12. Fransk bulldogg 833
 13. Shetland sheepdog 827
 14. Chihuahua, långhårig 774
 15. Jack russel terrier 736
 16. Tax, strävhårig normalstor 703
 17. Engelsk springer spaniel 701
 18. Drever 698
 19. Miniature american shepherd 665
 20. Pudel, dvärg 640

Tre nya hundraser

Tre nya hundraser tillkom under 2022. Dessa är continental bulldog (52 st), den drivande jakthunden erdélyi kopó (1) med ursprung i Ungern och polski spaniel mysliwski (3). Den sistnämnda är ännu så länge endast godkänd av sin nationella kennelklubb.

Hundraser som är erkända av den internationella kennelklubbsunionen FCI erkänns automatiskt även för registrering i Sverige. Hundraser som är erkända av sitt hemlands nationella kennelklubb och har en rasstandard som är översatt åtminstone till engelska, kan efter ansökan till SKK godkännas för registrering. För att få bedriva avel behöver däremot ytterligare krav uppfyllas, bland annat ska det finnas en rasspecifik avelsstrategi.

Populäraste hundnamnen 2022

Antalet nya hundar som registrerades i Jordbruksverkets register 2022 var 72 876, vilket är 6,5 procent färre de 78 052 som registrerades under 2021. Alla hundar ska enligt lag registreras hos Jordbruksverket och de hundar som föds upp inom SKK-organisationen brukar utgöra ungefär 70 procent av det totala antalet hundar varje år.

De vanligaste hundnamnen i Sverige är Molly, Bella och Charlie, enligt data från Jordbruksverket.

Köp bara registrerade hundar

I Sverige finns det två register över hundar och deras ägare, där det ena administreras av Svenska Kennelklubben och det andra av Jordbruksverket. Sedan 2016 samverkar Svenska Kennelklubben och Jordbruksverket i registerfrågor med avsikten att förenkla för hundägarna samt att höja kvaliteten i registren.

Den som köper en hund bör kontrollera att valpen är registrerad i SKK, alternativt att tiken är registrerad hos Jordbruksverket om det gäller en blandras eller oregistrerad rashund.

Jordbruksverkets registreringsstatistik

Den som, medvetet eller omedvetet, köper en smuggelhund stödjer en cynisk verksamhet som innebär stort lidande för hundar – och därtill kan man få med sig oönskade sjukdomar, i värsta fall den dödliga sjukdomen rabies.

Registreringssiffror 2022